Nové mýto z pohodlia domova. Nechajte starosti na nás.

Spoločnosť FCS Slovakia Vám ponúka registráciu do systému na nove české mýto, a to z pohodlia Vašej kancelárie alebo domova.

Chcete jazdiť aj celou Európou bez obmedzenia?

Máme pre Vás riešenie!

Objednajte si u nás združené mýtnou jednotku a uľahčite si platbu mýta.

Prečo sa zaregistrovať s nami?

Jednoduchá registrácia

Registrácia je s nami veľmi jednoduchá. Stačí vyplniť formulár. Akonáhle budú známe všetky podrobnosti, budeme Vás včas a presne informovať.

Z pohodlia domova

So spoločnosťou FCS Slovakia sa môžete registrovať z pohodlia Vášho domova či kancelárie.
1.1.2020. došlo ku spoplatnenia ciest I. triedy v rámci nového mýtneho.
Nový mýtny systém v Slovenskej republike je v prevádzke od 1.12.2019.
K ukončeniu prevádzky starého mýta došlo dňa 30.11.2019.

Vyplňte formulár a registrujte sa

Na základe registrácie Vás budeme pravidelne informovať o všetkých zmenách, aby Vám v súvislosti s novým mýtom nič neuniklo.

Otázky a odpovede

Informácie o novom mýte

1. Kto bude zmluvný a fakturačný subjekt mýta v ČR?
ŘSD, rovnako tak, ako doteraz.
2. Bude potrebná nová registrácia zákazníkov?
ÁNO. S ohľadom na zmenu poskytovateľa mýtneho systému je nutná nová registrácia dopravcu.
3. Musím sa osobne dostaviť na registračné miesto?
Nie, ak sa budete registrovať cez našu spoločnosť FCS Slovakia. Možnosť osobnej registrácie na registračnom mieste však zostáva.
4. Ako sa zaregistrovať?

A) Registrácia je možná priamo na kontaktnom mieste (pozri zoznam).

B) Pre existujúcich zákazníkov FCS Slovakia - stačí poslať

 • zoznam vozidiel (RZ), ktorá si prajete registrovať do nového systému
 • kópiu občianského preukazu konateľa spoločnosti alebo osoby poverenej konať za spoločnosť na základe plnej moci (v takom prípade prosím o pripojenie výpisu z obchodného registra a pokiaľ možno aj scan plnej moci)
 • scan veľkého technického preukazu pre každú RZ zvlášť a to v niektorom z obrázkových formátov JPG, JPEG, PNG a GIF. Nutné je nahrať každú stranu TP do samostatného obrázkového formátu. Prosíme pre každé vozidlo súbory zvlášť - neposielať viac vozidiel v jednom súbore.

C) Pre nových zákazníkov - zoznam vozidiel (RZ) + veľké TP + OP konateľa

5. Ako palubnú jednotku nainštalujete

Inštaláciu zvládne aj nepreškolená osoba podľa návodu, ktorá je súčasťou balenia vydanej jednotky. Umiestnite ju na vnútornú stranu čelného skla pomocou prísaviek na odnímateľnom držiaku. Držiak vo vozidle zostáva aj po vybratí elektronického zariadenia. Do napájacej siete vozidla jednotku prepojíte pomocou kábla, ktorý zapojíte do zásuvky zapaľovača. Pri registrácii môžete požiadať aj o jednotku určenú pre pevnú inštaláciu do vozidla v prípade, že uprednostňujete pevnú montáž alebo vozidlo nie je vybavené napájacou  zásuvkou. Palubná jednotka funguje v sieti o napätí v rozmedzí 8 až 32 voltu.

6. Mení sa tiež sadzby mýta a spoplatnené úseky?

NIE. Sadzby mýta ani základné princípy spoplatňovania (možnosti platieb, procesy kontroly platieb a pod.) sa nemení. Tieto parametre definuje platná legislatíva. Pozemné komunikácie, ktorých použitie podlieha spoplatneniu mýtnym (tj. spoplatnené pozemné komunikácie), sú stanovené prostredníctvom vyhlášky č. 470/2012 Zb. O používaní ciest spoplatnených mýtom, v znení neskorších predpisov.

7. Kde nájdem registračné miesta?

Distribučné a kontaktné miesta sú rovnaké ako doteraz.

8. Ako budú jednotky distribuované?
 • viac než 10 jednotiek v rámci jedného prevádzkovateľa - jednotky budú zákazníkom distribuované poštou priamo na adresu sídla spoločnosti, zároveň bude nutné podpísať preberací protokol.
 • Menej ako 10 jednotiek ak bude jednotka preregistrovaná, užívateľ sa dostaví na obslužné miesto a predloží originál osvedčenia o registrácii / technický preukaz a jednotka mu bude vydaná
 • V prípade individuálnej registrácie sa dostavíte na distribučné miesto. Zoznam miest nájdete tu.
9. Aká je kaucia na nové OBU jednotky?

Vratná kaucia za nové palubnej jednotky bude 2 468 kč. Kaucia bude fakturovaná na tankovaciu kartu.

10. Je možnosť započítať kauciu za nové jednotky s kauciou za staré jednotky?

NIE. S ohľadom na zmenu poskytovateľa mýtneho systému je nutné zložiť kauciu za prepožičané elektronické zariadenia u nového poskytovateľa mýta spoločnosti Czech Toll.

11. Dostanem späť kauciu zloženú za staré jednotky?

Áno, máte nárok na vrátenie celej kaucie za každú jednotku, ak nejavia mechanické poškodenie alebo neexspirovala (pozri otázku č. 12).

Doterajšie OBU jednotky bude možné vrátiť počas decembra 2019 a januára 2020 osobne v sieti obslužných a kontaktných miest.

Od decembra 2019 do mája 2020 na adresu zberného miesta zriadeného spoločnosťou Kapsch.

12. Môže kaucia prepadnúť?

Áno, v určitých špecifických prípadoch môže. Kaucia prepadá u palubnej jednotky:

 • mechanicky poškodené (napr. poškriabaná, prasknutá, olámané, otvorená, počmáraná fixkou alebo farbou alebo inak znečistená alebo má poškodený čiarový kód ...)
 • u ktorej kaucia exspirovala (čo nastane, keď OBU nie je dlhšie ako 1 rok použitá k mýtne transakciu)
13. Ako sa budú staré jednotky vracať?

OBU s platením vopred (PRE-PAY)

Palubnú jednotku s platením vopred možno vrátiť na ktoromkoľvek distribučnom alebo kontaktnom mieste.

Užívateľ musí pri vrátení predložiť doklad k vozidlu:

 • osvedčenie o evidencii vozidla alebo
 • technický preukaz vozidla

Užívateľ, ktorý nemá v držbe doklady k vozidlu, musí predložiť doklad, že bol do systému evidovaný ako majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla, teda:

 • doklad totožnosti
 • a keď vracia OBU evidovanú na firmu, navyše overený výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
 • a ak na ňom nie je menovaný, navyše overené písomné splnomocnenie na zastupovanie

OBU s následným platením (POST-PAY)

Palubnú jednotku s následným platením možno vrátiť iba na kontaktnom mieste. Užívateľ musí pri vrátení predložiť doklad totožnosti. Pokiaľ nie je kontaktnou osobou, ktorá je uvedená v zmluve, navyše overené písomné splnomocnenie na zastupovanie, ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace.

Doterajšie OBU jednotky bude možné vrátiť

Počas decembra 2019 a januára 2020 osobne v sieti obslužných a kontaktných miest

Od decembra 2019 do mája 2020 na adresu zberného miesta zriadeného spoločnosťou Kapsch (adresa zatiaľ nespresnená).

14. Potrebné doklady k registrácii vozidiel do nového mýtneho systému

Rozsah požadovaných dokladov pre vykonanie úspešnej registrácie do nového mýtneho systému sa oproti súčasnému systému nemení.

15. Na cestách prvej triedy sa bude platiť mýto?

ÁNO ich použitie bude podliehať mýtu od 1. januára 2020. Spoplatnenie diaľnic a vybraných ciest I. triedy je upravené zákonom č. 13/1997 Zb. O pozemných komunikáciách.

Zoznam ciest I. triedy, ktorých použitie podlieha mýtnemu

16. Aký nástroj použiť na podpísanie dokumentu?

Odporúčame použiť napr. Adobe Acrobat Reader.

Postup podpis v Acrobatu je nasledovné:

Otvorí sa PDF, ktoré chceme podpísať.

 1. Vľavo hore sa klikne na záložku "Nástroje".
 2. Klikne sa na položku "Certifikáty".
 3. Acrobat sa späť prepne na otvorené PDF a v hornej časti sa objaví panel "Certifikáty".
 4. Klikne sa na tlačidlo "Digitálne podpísať".
 5. Ručne sa nakreslí podpisové pole, kde sa bude zobrazovať viditeľná časť podpisu.
 6. Otvorí sa dialóg, kde je potrebné vybrať certifikát, ktorým sa podpis vytvorí.
 7. Klikne sa na tlačidlo "Podpísať".
 8. Otvorí sa dialóg pre uloženie výsledného dokumentu s podpisom.
 9. Acrobat vytvorí podpis a uloží dokument. Variantne sa môže stať, že sa zobrazí dialóg pre zadanie PINu / hesla k podpisovému kľúču, to záleží na konkrétnom zariadení, ktorým sa podpisuje.
17. Jaký podpis použít pro elektronická podání?
 • Ak je pôvodcom podanie spoločnosť, podnikateľ alebo občan so sídlom v SR, môže použiť kvalifikovaný podpis alebo uznávaný podpis (tj. Podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, ktorý nie je nevyhnutne uložený na kvalifikovanom prostriedku)
 • Ak je pôvodcom podanie orgán verejnej moci (verejnoprávne inštitúcie) v SR, musí použiť kvalifikovaný podpis s kvalifikovaným časovou pečiatkou
 • Ak je pôvodcom podanie spoločnosť, podnikateľ alebo občan so sídlom v EÚ, musí použiť kvalifikovaný podpis
 • Ak je pôvodcom podanie spoločnosť, podnikateľ alebo občan so sídlom mimo EÚ, môže použiť ľubovoľný podpis vydaný dôveryhodnou certifikačnou autoritou
FCS Slovakia, s.r.o.
chevron-uphomeenvelopephone-handsetcheckmark-circle